Aglow International Danmark

 

Aglow er et enestående fællesskab af kvinder og for kvinder. For over 40 år siden blev Aglow startet af en lille håndfuld kristne kvinder med den faste tro, at ingen kan nå bedre ind i en kvindes verden end en anden kvinde.

Aglow er nu en verdensomspændende organisation. Med mere end 21.000 frivillige, rækker Aglow ud til kvinder over 6 kontinenter – i over 170 lande – med Jesu Kristi kærlighed.

Aglow er en hjælp til dig som kvinde.
Måske har du nogle spørgsmål om den åndelige dimension og undrer dig måske over, om der virkelig findes en Gud. Du er måske kristen og længes efter at vokse mere i dit forhold til Jesus. Uanset hvem du er, har Aglow meget at tilbyde dig.

I Aglow kan du finde ting, som kan være vanskelige at finde i nutidens travle verden. Gode venskaber, omsorgsfulde hjerter, lyttende ører, en følelse af at høre til. Du finder en tryg og glad atmosfære, hvor du kan lære mere om Gud.

I Aglow kan du høre andre kvinder fortælle deres personlige beretning om, hvordan de finder håb på trods af denne verdens vold og ulykke. 

 


Hvordan Aglow begyndte

I 1967 begyndte Aglow med fire kvinder, som udtrykte et ønske om at mødes som kristne på tværs af kirkesamfund. Til åbningsmødet på et lokalt hotel kom mere end 150 kvinder.

En af de første lokale grupper begyndte i Edmonds, en lille by lige nord for Seattle, USA, hvor kvinder begyndte at invitere deres venner og naboer til almindelige møder i en lokal restaurant. Hurtigt spredtes rygtet om disse levende kvindegrupper; og flere grupper begyndte at dukke op rundt om i Washington.

Andre stater og lande fulgte efter. I 1972 holdt mere end 60 lokale grupper månedlige møder forskellige steder i USA. I 1973 begyndte grupperne i Canada og New Zealand. Holland fulgte efter i 1974. Derved blev Aglow et "Internationalt netværk af omsorgsfulde kvinder" i løbet af blot seks år.

I 1998 holdt mere end 27 nationer rundt om i verden konferencer, der tiltrak mere end 20.000. I dag er der Aglowgrupper i 170 nationer. Aglow når ud til kvinder af enhver tro, farve og kultur. På denne måde nås familier over hele verden.

  

Aglow i dag

I dag findes Aglow over hele kloden! 

Det fortsætter med at nå ud til kvinder af enhver tro, farve og kultur, og gennem kvinderne ud til familier i hele verden. Over 4.600 Aglowgrupper mødes i hele verden, omkring 68 % af dem er uden for USA. (over 2.850 grupper).

Mere end 21.000 Aglowledere i verden rækker i deres samfund og nation ud til ca. 17 millioner mennesker hvert år. I dag har 100 % af de 170 nationer lokale kvinder, der fører tilsyn med arbejdet i deres nation.


Kilde: www.aglow.org

 

"Jeg er i dyb ærefrygt over, hvordan Gud har brugt Aglowkvindernes bønner igennem alle disse år. Jeg regner det for et privilegium at være med i jeres netværk for at nå de fortabte for Jesus. Mine bønner og støtte er med jer i dette jeres store arbejde." (Evelyn Christenson Ministries, USA, forfatter til: "What Happens When Women Pray.")