Aglow International Danmark

 

Hver nation har sin egen bestyrelse. Nationalbestyrelsens opgave er at tilgodese de lokale grupper og binde dem sammen til en enhed. De hjælper også med at danne nye grupper. Nationalbestyrelsen arrangerer ledertræning, åbne konferencer og medlemssamlinger. 

Danmarks Nationale Bestyrelse

Inger2013 Inger Porsen
National formand
60 51 19 77
ingerporsen@aglow.dk
Inge 2013 Inge Axberg
Kontaktperson for
Regnskab og
Medlemskab
Mobil: 26 52 80 88
ingeaxberg@webspeed.dk
   
Ellen2013 Ellen Pedersen
Sekretær
97 15 56 16
Mobil: 21 33 86 42
ellen.pedersen@mvb.net
Aase2013 Aase Nielsen
Næstformand for
PR og Media
Mobil: 25 36 05 28
aasenielsen@aglow.dk 
   
Conny2013 Conny Herd
Næstformand for
Andre tjenester
Mobil: 28 43 28 22
connyherd@bbsyd.dk
 Kira2013 Kira Høgh
National bønnekoordinator
36 17 32 19
kira-h@parkmail.dk
   
           

Rådgivere
Alle bestyrelser har flere mandlige rådgivere, som er præster, pastorer eller lægmænd, der anerkender Aglows plads i Guds menighed.

Ligesom enhver lokal eller national aglowbestyrelse er sammensat af kvinder fra forskellige kirkesamfund, således tilstræber vi også, at de mandlige rådgivere kommer fra forskellige kirkesamfund.

Danmarks nationale rådgivere er:
Stig T. Christensen, Sønderborg - Folkekirken
Peter Tinggaard, Aalborg http://petertinggaard.dk/  -  fastefordanmark.dk