Aglow International Danmark

 

1. Bøn
2. Evangelisation
3. Muslimske kvinder
4. Relationer
5. Forsoning


1. Esaj. 56:7 …og jeg giver dem glæde i mit bedehus; ... For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene.
Aglowkvinder er kvinder der beder. Vi beder med og for enkelte mennesker. Vi beder for helbredelse og forsoning i familier og kulturer. Vi beder Gud om at berøre verdens nationer og deres ledere, så at de må nå deres bestemmelse. Aglowkvinder ønsker at nå mennesker med Guds kærlighed og tilgivelse. Vi ønsker at alle kvinder skal vide at det der skete på bakken udenfor Jerusalem stadig er gyldigt i dag.

2. Joh. 4:35 …Men, jeg siger jer: Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst.
Aglowkvinder ønsker at nå mennesker med Guds kærlighed og tilgivelse. Vi ønsker, at alle kvinder skal vide, at det der skete på bakken uden for Jerusalem, stadig er gyldigt i dag.

3. Zak. 4:6b …Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre.
Aglowkvinder over hele verden ønsker at forstå de muslimske kvinder og deres børn og få gode og ærlige relationer til dem.
 
4. Joh. 13:34-35 Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.
Hvad vil det sige at have relationer?
I Aglow er det at hjælpe mennesker til at være sammen i åbenhed, accept, identitet og ærlighed. Hvor du end befinder dig, på arbejde, blandt venner eller i familien, så ønsker Aglowkvinder at opfordre til værdifulde relationer på baggrund af åbenhed, accept, identitet og ærlighed. 

5. Joh. 17:21 ... at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, ... ..., for at verden skal tro, at du har udsendt mig.
Aglow ønsker at medvirke til forligelse mellem racer, kulturer, nationer, gamle og unge, mænd og kvinder. Vi ønsker også at medvirke til enhed i hele Kristi legeme såvel som at favne de, der er søgende. 


"Aglow er som en kilde, der bringer håb og omsorg ind i vores sårede verden i dag. Det er også en af de mest betydningsfulde kristne organisationer, som bygger bro mellem kulturer og nationer, hvor der er mange sår. 
Disse gudfrygtige kvinder viser os vejen til enighed." 
(John Dawson, USA, forfatter. Missionær i YWAM. (Ungdom Med Opgave)).