Aglow International Danmark

 

Hvordan bliver man frelst?

  • Bekend din synd og bed Jesus om at tilgive dig (Apostlenes Gerninger ka. 3 vers 19.)
  • Tak Ham , fordi Han elsker dig så højt, at Han døde på korset og påtog sig straffen for alle DINE fortidige, nutidige og fremtidige synder. (Romerbrevet kap. 5 vers 18; Johannes evangeliet kap. 3 vers 16.)
  • Bed Ham komme ind i dit hjerte og dit liv som Herre og Frelser. Han vil høre denne bøn og opfylde den. (Apostlenes Gerninger kap. 4 vers 12; Romerbrevet kap. 10 vers 9.)
  • Benyt dig af den først givne lejlighed til at fortælle nogen om din beslutning. (Romerbrevet kap. 10 vers 9.)
  • Glæd dig! Du har modtaget frelsen, er blevet et barn af Gud og medarvinger til alle Kristi rigdomme. (Romerbrevet 8 vers 17.) - Og Gud har endnu mere til dig.
  • Bed Ham døbe dig i sin Hellige Ånd. Det er det eneste, som virkelig kan give dig kraft og styrke til at leve et sejrende liv i Kristus. (Apostlenes Gerninger kap. 1 vers 5 og 8.) 
  • Bed om et bønnesprog og begynd at udtale nye ord og lyde, som kommer til dig. Det sprog adskiller sig fra alle andre sprog, du nogensinde har lært. Helligånden taler til Gud igennem dig via dette bønnesprog. (Apostlenes Gerninger kap. 19 vers 2 og 6 + 1. Korinterbrev kap. 14 vers 2 og 4.) 

 

Tre udtalelser fra Bibelen, hvori Gud i tusinder af år har forsøgt at få mennesker til at forstå, at Han  er den ægte kærlighed:

1. Gud er kærlighed og Han viste, hvor højt Han elsker os, ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi skulle få liv ved Hans forsonende død. (1. Johannes brev kap. 4, vers 7-9.) 

2. Kærligheden er frygtløs. Den fuldkomne kærlighed driver al frygt bort. (1. Johannesbrev kap. 4 vers 18.)

3. Ingen kommer til Faderen (Gud) uden ved Jesus, for Han er vejen, sandheden og livet. (Johannes evangeliet kap. 14 vers 6.)