Aglow International Danmark

 

1. At hjælpe med til at genoprette og mobilisere kvinder og mænd rundt omkring i verden

2. At fremme genoprettelsen mellem kønnene i Kristi legeme, sådan som Gud har tænkt det.

3. At forstærke bevidstheden om globale anliggender ud fra et bibelsk perspektiv 
 

Two thousand years ago, we bled into one
And when I think of it, I'm drunk on Your love
So great is the love
That You've lavished on us
We are your children, O God.

Now every distance
has been cancelled in Christ
And separation's an illusion, a lie
So great is the love
That you've lavished on us
We are your children, O God,
That is what we are, That is what we are;
We are your children, O God,
That is what we are, That is what we are.

Playing in the fields of grace
Knowing this joy of Pa Pa's embrace
Hear Him say, 'I love you'
Hear Him say 'I've always loved you'

.............