Aglow International Danmark

 

Gud handler på jorden i interaktion med mennesker. Han handler på vores bønner ud fra sin egen plan for jorden. Disciplene sagde til Jesus: "Herre, lær os at bede" (Luk.11:1).
Gennem vores bønsliv lærer vi ikke kun at bede til Gud men sammen med Gud, når vi lader os lede af Ham.

Bøn er en meget vigtig del af Aglow, idet Aglow International er et af de største globale bedenetværker nogen sinde. Aglow International udsender hver måned globale bedeemner til millioner af kvinder og mænd, som beder i enhed verden over.

Se www.aglow.org og klik 'global prayer targets'.
Se www.aglow.org og klik 'global prayer', hvis du vil se anbefalede bedeemner for en bestemt nation.

Neden for angives pjecer/foldere og bedebreve.
Henvisning til bibelstudierne 'Lær os at bede', 'Otte nøgler til bøn' m.fl. findes på litteratursiden under bibelstudier.

Bibelstudierne kan købes på Aglowmøder eller gennem Aglowlitteratur - v/ Ingrid Bjerre, tlf. 2985 6690.
Pjecer kan downloades eller bestilles gennem Aglowlitteratur v/ Ingrid Bjerre, tlf. 2985 6690.
 
   
     
PJECER vedr. BØN: BØN FOR HOVEDSTÆDER  
Bøn for Israel (pdf. 256 kb) Pjece: Bøn for hovedstæder (pdf. 289 kb)  
Hvordan bede for muslimer (pdf. 247 kb) Bønnedelen (pdf. 228 kb)  
Aglowbøn er (pdf. 226 kb) Bønnevandring (pdf. 278 kb)  
     
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------  

BEDEBREVE 2017 - 2018

   
2017 August (pdf. 299 kb)    
2018 Januar (pdf.398 kb)    
2018 Maj (pdf.399 kb)     
     
 Fors.faste   

40 dages bøn og faste for den næste generation

Her ser du hæftet om 'Bøn og Faste for næste Generation' udarbejdet i et samarbejde mellem Faste for Danmark og Aglow Danmark. Det er vores håb, at rigtig mange vil engagere sig i dette projekt - i det omfang, den enkelte vælger - således at vi kommer til at se et gennembrud af yngre kræfter i vores organisationer.

 

Fasten starter onsdag d. 14. feb. og løber 40 dage frem til Palmesøndag 25. marts.

Hæftet indeholder en introduktion til forskellige måder at faste på; herefter 6 afsnit svarende til de 6 fasteuger; hvert afsnit med inspiration til bøn den pågældende uge samt et skriftsted til hver dag til at grunde og bede over.

 

Måtte vi alle opleve en anderledes fastetid i år med en særlig nærhed til Gud.
Læs eller hent hæftet her næste-generation (Pdf 672 kb)