Aglow International Danmark

 

Gud handler på jorden i interaktion med mennesker. Han handler på vores bønner ud fra sin egen plan for jorden. Disciplene sagde til Jesus: "Herre, lær os at bede" (Luk.11:1).
Gennem vores bønsliv lærer vi ikke kun at bede til Gud men sammen med Gud, når vi lader os lede af Ham.

Bøn er en meget vigtig del af Aglow, idet Aglow International er et af de største globale bedenetværker nogen sinde. Aglow International udsender hver måned globale bedeemner til millioner af kvinder og mænd, som beder i enhed verden over.

Se www.aglow.org og klik 'global prayer targets'.
Se www.aglow.org og klik 'global prayer', hvis du vil se anbefalede bedeemner for en bestemt nation.

Neden for angives pjecer/foldere og bedebreve.
Henvisning til bibelstudierne 'Lær os at bede', 'Otte nøgler til bøn' m.fl. findes på litteratursiden under bibelstudier.

Bibelstudierne kan købes på Aglowmøder eller gennem Aglowlitteratur - v/ Ingrid Bjerre, tlf. 29 85 66 90.
Pjecer kan downloades eller bestilles gennem Aglowlitteratur v/ Ingrid Bjerre, tlf. 29 85 66 90.
 
   
     
PJECER vedr. BØN: BØN FOR HOVEDSTÆDER  
Bøn for Israel (pdf. 256 kb) Pjece: Bøn for hovedstæder (pdf. 289 kb)  
Hvordan bede for muslimer (pdf. 247 kb) Bønnedelen (pdf. 228 kb)  
Aglowbøn er (pdf. 226 kb) Bønnevandring (pdf. 278 kb)  
     
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------  

BEDEBREVE 2016

 BEDEBREV 2017  
2016 Marts (pdf. 326 kb) 2017 August (pdf. 299 kb)  
2016 Maj (pdf. 322 kb)    
2016 September (pdf. 69 kb)    
2016 November (pdf. 67 kb)