Aglow International Danmark

 

Gud handler på jorden i interaktion med mennesker. Han handler på vores bønner ud fra sin egen plan for jorden. Disciplene sagde til Jesus: "Herre, lær os at bede" (Luk.11:1).
Gennem vores bønsliv lærer vi ikke kun at bede til Gud men sammen med Gud, når vi lader os lede af Ham.

Bøn er en meget vigtig del af Aglow, idet Aglow International er et af de største globale bedenetværker nogen sinde. Aglow International udsender hver måned globale bedeemner til millioner af kvinder og mænd, som beder i enhed verden over.

Se www.aglow.org og klik 'global prayer targets'.
Se www.aglow.org og klik 'global prayer', hvis du vil se anbefalede bedeemner for en bestemt nation.

Neden for angives pjecer, som omtales nærmere på litteratursiden under pjecer
Omtale af bibelstudier 'Din identitet', 'Otte nøgler til bøn' og 'Ærlighed' findes på litteratursiden under bibelstudier.

Bibelstudier og pjecer kan købes på Aglowmøder eller gennem Aglowlitteratur - v/ Inge Axberg

 
     
PJECER vedr. BØN: BØN FOR HOVEDSTÆDER  
Bøn for Israel  Pjece: Bøn for hovedstæder   
Hvordan bede for muslimer     
Aglowbøn er ...    
Bønnevandring    
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------  
      
     
 Bøn for næste generation 2019    
 Bøn-generation 2019  Bønnepjecen kan downloades HER (pdf.672 kb)