Aglow International Danmark

 

 
 Kerneværdier


Aglow International har fuldt ud hengivet sig til - som et Gudsrigefællesskab - at ...


1.  Guds nærvær
 ... skabe en atmosfære og et tilbedende miljø, som gør det muligt at blive mødt af Guds nærvær. (Salme 22:4)


2.  Relationer
 ... behandle hinanden med en helstøbt, åben, ærlig og uomtvistelig kærlighed og godhed. (1. Peter 4:8)


3.  Forløsning
 ... samarbejde med Gud for at forløse alle løfter i overensstemmelse med evangeliet. (Kolossenserne 1:13-14)
 
 
4.  Frihed
 ... stå imod alt, der gør mennesket til slaver. (Galaterne 5:1)


5.  Genoprettelse
 ... bringe enhver identitet i overensstemmelse med Guds formål og hensigt. (Romerne 12:2, Efeserne 4:22-24)


6.  De elskede
 ... leve som et fællesskab, der ved, at de er elskede og har deres identitet som Kristi brud. (Højsangen 7:11, Efeserne 1:6)


7.  Godhed
 ... praktisere godhed som Guds kraft til altid at overvinde det onde. (Romerne 12:21, Apostlenes Gerninger 10:38)


8.  Udstråling
 ... have møder med Gud, som leder til en fantastisk oplevelse af, hvem Kristus er i os. (Efeserne 1:17-20)


9.  Gudsriget
 ... gennem forligelse med den verden, som Gud elsker, afspejle Guds natur. (2. Korinther 5:18-20, Kolossenserne 1:19-20)


10. Overnaturlig kraft
 ... virke med tegn, undere og mirakler for at tydeliggøre det åndelige livs himmel-til-jord natur. (Markus 16:17-18, 1. Korinther 12:4-11)