Aglow International Danmark

 


De annoncerede Aglowmøder er åbne for alle kvinder uanset alder, baggrund eller kirkeligt tilhørsforhold. 
Når du deltager i et lokalt Aglowfællesskab, bliver du en del af et netværk af tusinder lokale fællesskaber fordelt over hele jorden i 170 nationer.

Du kan vælge at blive medlem i Aglow.
På den måde er du med til at støtte arbejdet, så der kan afholdes gode arrangementer og dannes nye grupper. Du er også med til at støtte Aglows arbejde i din lokale gruppe.

Som medlem vil du få tilsendt to nyhedsblade om året, hvor du vil blive orienteret om, hvad der rører sig i Aglow både nationalt og internationalt. 
Du vil desuden nemmere kunne følge med i, hvor der er konferencer og andre arrangementer.

Fradragsberettigede gaver under § 8a til Aglow i Danmark kan indbetales på konto 1551 3165566 (Danske Bank)
Husk at opgive navn, adresse og cpr nummer.

Ikke fradragsberettigede gaver indbetales ligeledes på 
konto 1551 3165566 (Danske Bank)


Nyhedsbladet, AglowGlimt, som er på fire sider, udkommer i A4 format i farver og udsendes på E-mail.

AGLOWGLIMT

Glimt 16,2 Glimt 16,1
 AglowGlimt nr. 2, 2016  AglowGlimt nr. 1, 2016
   
   
   


Et medlem er en kvinde, mand eller teenager, som er blevet berørt af Aglows vision, planer og de mandater, som Gud har lagt hen til Aglow International. Vi er i hans tjeneste "kaldet til en tid som denne" Esters Bog 4:14 (NIV).

Hvordan bliver man medlem:
Henvendelse om medlemskab skal ske til:

Lilly Bisvas, tlf. 7553 5589 - Mobil: 2984 8177 - E-mail: lillybiswas@gmail.com
Indbetaling på konto: 3406 10600197 eller på Mobile Pay nr. 20580

Du kan også henvende dig til en af lederne på et lokalt Aglowmøde.

Prisen for ét års medlemskab er:

Medlem:
250,00 kr. inkl. 2 AglowGlimt årligt.

Medlem, ægtepar:
400,00 kr. inkl. fælles 2 AglowGlimt årligt.

Medlem over 65 år & studerende:
200,00 kr. inkl. 2 AglowGlimt årligt.

Medlem, ægtepar over 65 år & studerende ægtepar:
300,00 kr. inkl. fælles 2 AglowGlimt årligt.

Medlemskabet gælder for ét år ad gangen (jan. - dec.)

Vedtægter (67 kb)

Persondataforordning (33 kb)