Aglow International Danmark

 

 
BØGER      BIBELSTUDIER PJECER


BØGER:  
 
Hvorfor ikke kvinder HVORFOR IKKE KVINDER
af Loren Cunningham og David Hamilton

Spørgsmålet om kvinders tjeneste og deltagelse i forkyndelse, undervisning og lederskab i kirken er ofte blevet debatteret. Mange har kæmpet med at forene et kald fra Gud med de såkaldt vanskelige skriftsteder, som synes at afskære kvinder fra at tjene på de pågældende områder. Og kirken har lidt under manglen på ledere og medarbejdere, mens stridende fløje har gravet skyttegrave og bekæmpet hinanden.
Med denne bog sætter Loren Cunningham og David Hamilton et punktum i debatten og sætter én gang for alle kvinder fri til at tjene med et solidt bibelsk grundlag bag sig.
Bogen indeholder en grundig gennemgang af kvinders værdi og rolle i græsk, romersk og jødisk kultur, såvel som i den første kirke og op gennem kirkehistorien. - Den indeholder et globalt udsyn over kvinders tjeneste og rolle i opfyldelsen af Missionsbefalingen. Samlet set forsyner bogen både mænd og kvinder med en guldgrube af baggrundsviden og argumenter.

Bogen, der er oversat til dansk af Jesper Veiby, kan bestilles ved Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90
Prisen er kr. 150,-
 
     
04 Lifechanger LIFECHANGERS / MARCH 13-15, 2014
af Graham Cooke

En LifeChanger er:
  • En person, der jager efter Jesu fulde sandhed.
  • En der ser frihed som et område, der skal udforskes, som et lovet land, der kan indtages for én selv og på vegne af andre.
  • En der føler dyb glæde ved at vandre i nyt liv.
  • En hvis livsstil er en bevidsthed om at være oprejst i Kristus.
  • En hvis livsstil i Ånden skaber frihed for andre...
Hæftet, der er oversat til dansk, kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved 
Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90. - 
Prisen er kr. 20,-
 
 
     
 03 Etablering-af-en-lederstil ETABLERING AF EN GUDSRIGE-KULTUR
2011 Lederudviklings-session 1
af Graham Cooke

Citat fra hæftet:
"Vores udgangspunkt i Kristus er ikke død, det er opstandelse. Det er Gud, der har gjort det. Han dræbte os med Jesus. Dette er sagen: Jesus døde ikke for dig; han døde som dig. 2. Korinterbrev 5:17; Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Det er en kendsgerning, som er et løfte: Se, noget nyt er blevet til. Det er en kendsgerning. Det er også et løfte, og alt det nye er fra Gud. Det er en kendsgerning, som også er et løfte."

Hæftet, der er oversat til dansk, kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved
Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90. -
Prisen er kr. 30,-
 
     
 02 Profeti-åbenbarer-identitet PROFETI ÅBENBARER IDENTITET
2011 Lederudviklings-session 1
af Graham Cooke

Citat fra hæftet:
"Profeti knytter os til næste trin i vores identitet.
Når du modtager et profetisk ord, står Herren i fremtiden og ser tilbage på dig i nutiden og siger: 'Jeg ser allerede dette profetiske ord arbejde i dit liv. Alle velsignelserne, alle goderne ved at være denne person er dine i selvsamme øjeblik, jeg taler dette ord til dig.' Alle de omstændigheder, du står i, efter at du har modtaget den profeti, kan du takle ud fra løftet om din identitet i det profetiske ord."

Hæftet, der er oversat til dansk, kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved
Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90. -
Prisen er kr. 15,-
 
     
 01 At-udvikle-en-lederstil AT UDVIKLE EN LEDERSTIL
2011 Lederudviklings-session 2
af Graham Cooke

Citat fra hæftet:
"Ved du, at vi alle er ledere? 
Hvis der er nogen, som følger dig, er du en leder. Hvis du er en mor, så er du en leder.
Hvis du har nogen - hvis du har en hund, er du en leder. Hvad som helst, der følger dig, leder du. Ja, selv Chihuahua-hunden tæller med."

Hæftet, der er oversat til dansk, kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved
Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90. -
Prisen er kr. 25,-
 
     
 Set fra oven SET FRA OVEN (2013)
Lev livet ud fra Guds perspektiv
af Jane Hansen Hoyt, formand for Aglow International

Hvad om du kunne se dig selv fra Guds synspunkt?
Hvad om du kunne se på enhver situation, du kommer ud for, fra Guds perspektiv?
Hvad om du kunne opfatte hver en udfordring eller mulighed, som Gud opfatter den?
I 'Set fra oven' deler Jane Hansen Hoyt ud af visdom og indsigt, som hun har opnået gennem sin livslange vandring med Gud og på sin fortsatte opdagelsesrejse med ham. Hun føler en konstant ærefrygt ved at se tingene fra himlens perspektiv... 
Bogen, der er oversat til dansk, kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved
Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90. -
Prisen er kr. 85,-
 
     
 Fors-Evang.blad EVANGELISATIONSBLAD (2013)

Bladet indeholder en samling af forskellige livsberetninger, som er gået fra at være håbløse til at være fyldte med fred, glæde og håb for fremtiden.
De er samlet med henblik på at give dig som læser håb og fremtid for netop dit liv. Mit ønske for dig er, at du ikke skal stå på sidelinjen til dit liv, men at du skal få den rette hjælp til at leve det liv, som Skaberen har bestemt for netop dig.

Læs, hvad din Skaber siger til dig:
'Jeg ved, hvilke planer jeg har for dig, planer om fred og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb'. 

Inger Porsen, formand for
Aglow International, Danmark

Bladet kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved
Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90. 
Prisen er kr. 10,-
 
     
 MasterPlan MASTER PLAN (2011)
Guds oprindelige hensigt med mænd og kvinder

af Jane Hansen Hoyt, formand for Aglow International
Guds redskaber til sejr er hans kirkes kvinder og mænd - kvinder og mænd, der vandrer sammen, som det var hans oprindelige hensigt; som danner partnerskaber som individer og i grupper til hans riges fremme; og som med hver deres særegne styrke går sammen i deres fælles målsætning om at se hans hensigt virkeliggjort på jorden.

Mit store håb i den tid, vi går i møde, er visheden om, at Gud er ved at opbygge en stærk og mægtig, levende og sejrrig kirke på jorden; en kirke, som har til formål at lyse op som et fyrtårn i tider med mørke og forførelse; en kirke, der på fremtrædende vis repræsenterer Kongernes Konge og ærer Herrernes Herre… 
-- Jane Hansen Hoyt, uddrag fra forordet.
Bogen kan købes ved de lokale Aglowgrupper eller bestilles ved Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90.
Prisen er
nedsat til kr. 50,-
 
     
 bryd baand  Bryd slægtens bånd (2005)

af Paula Shields
Heftet er et lille tillæg til bogen 'Helbredelse af sjælen' Også heri underviser Paula Shields ud fra sin egen historie.
Paula slår fast, at både velsignelser og forbandelser kan viderebringes fra slægt til slægt, og hun nævner nogle eksempler herpå fra bibelen.
Sidst i heftet opstiller hun nogle punkter, der er vejledende for, hvordan man kan blive sat fri fra de slægtsbånd, der binder en.
Heftet kan købes ved de lokale Aglowgrupper eller bestilles ved Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90.
Prisen er kr. 15,-
 
     
 Taarer Tårer bliver til diamanter

af Rosemarie Claussen
"Denne bog tilegner jeg alle dem, hvis tårer igennem tilgivelsens vidunderlige kraft er blevet til diamanter." Sådan skriver Rosemarie på et af de første blade i bogen.
Rosemarie er datter af en nazigeneral, og ved et spontant indfald fra Adolf Hitler blev hun hans guddatter. I bogen skildrer Rosemarie de lidelser og smerter, som hun og hendes familie gennemlevede under 2. Verdenskrig. Mange af minderne fra barndommen lagde hun bevidst eller ubevidst låg på, men de mange indre sår kom til at præge hendes liv med angst, had og bitterhed. Årtier senere fandt hun nøglen til lægedom og frihed i Jesus Kristus. Hun fik nyt håb og genoprettelse.
På grundkag af egne oplevelser formår Rosemarie i bogen at formidle budskabet om den stærke kraft, der er i tilgivelsen. Hun skildrer den vidunderlige oplevelse af fred, der følger efter tilgivelsen. Bagerst i bogen er der et lille afsnit: 'Praktiske skridt til tilgivelse og helbredelse', hvor hun punkt for punkt leder læseren til tilgivelse og runder af med en fælles bøn.
Bogen, hvis originale tekst er 'Tränen wird zu Diamanten', er oversat til dansk og udgivet af Aglow International, Danmark i 2004. 
Den kan købes ved de lokale Aglowgrupper eller bestilles ved Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90.
Prisen er kr. 20,-
 
 Top

 
   
 BIBELSTUDIER    
  I hvert af bibelstudierne er der en kort tekst som indledning. I de enkelte afsnit kan der være tilknyttet spørgsmål, der lægger op til yderligere drøftelse eller overvejelse. Bibelstudierne er som regel formet, så man enten kan arbejde med dem selvstændigt eller i små grupper.    
 Din itentitet Din identitet 
Guds selvportræt

af Diane Fink, Leder af relationsprogram
Diane Fink skriver i indledningen: 'Vores vision for 'Fokus på relationer' er at videregive bibelske sandheder og principper vedrørende åbne, ærlige og ægte relationer til Gud og andre på en sådan måde, at det fremmer anvendelsen af disse sandheder. Vi ønsker af hjertet, at Aglow vil være kendt som en tjeneste af kvinder, der relaterer til deres familier, menigheder, arbejdspladser og lokalsamfund på en ægte, sund og stærk måde - relationer, der afspejler den nåde og sandhed, som findes i Jesus Kristus.'
Bibelstudiet er udgivet af Aglow og koster kr. 50,-.
Det kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90.
 
     
 Otte noegler Otte Nøgler til Forbøn
Et kursus for forbedere

af Karin de Keijzer
Dette bibelstudie indeholder otte lektioner om bøn. Materialet udgør et fortrinligt grundlag for studie og diskussion i en gruppe. - Man kan også bruge det individuelt, hvor det, hvis man studerer det eftertænksomt og under bøn, vil føre til personlig vækst i forbønstjenesten.
Bibelstudiet er udgivet af Aglow og koster kr. 50,-.
Det kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90.
 
     
Aerlighed Ærlighed
Vejen til hellighed - Nøglen til relation

af Diane Fink
Diane  Fink skriver, at dette bibelstudie er den hjørnesten, hvorpå andre'Fokus på relationer' -materialer kan bygges i takt med, at de bliver tilgængelige. Målet er at videregive forståelse og klarhed over, hvorfor relationer er afgørende for Aglow, Kristi legeme og for den kommende høst.
Forfatteren stiller spørgsmålene: "Hvad er ærlighed?" og "Hvad er hellighed?"
Bibelstudiet er udgivet af Aglow og koster kr. 50,-.
Det kan købes ved Aglowmøder, på konferencer eller bestilles ved Ingrid Bjerre på tlf. 29 85 66 90.
 
     
Lær os at bede Lær os at bede
Et studie over bibelske principper om bøn

af Elaine Dull og JoAnne Sekowsky
Hvis bøn er vor eneste måde at kommunikere med Gud på, hvorfor er så mange kristne da uvillige til at bede? Er det fordi, de fleste af os virkelig ikke ved hvordan?
'Lær os at bede' er et bibelstudie, som får dets læsere til at se på, hvad bibelen rent faktisk siger om bøn, hvad den vil og ikke vil gøre, hvad vi kan, og hvad vi ikke skal forvente - med andre ord, den er, hvad dens undertitel siger, den er: Et studie over de bibelske principper om bøn.
 
     
En ny befaling En ny befaling
at elske som Jesus elskede

af Sharon A. Steele
"Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden...". (Johs. 13:34-35)
Skønt Jesus har befalet os at elske hinanden, kommer vi ud for mennesker, som er vanskelige at elske. Desuden kender vi alle mennesker, som vi virkelig her kærlige følelser overfor - og alligevel udtrykker vi vrede, utilfredshed og utålmodighed over for dem. Men vi kan lære at elske med jesu kærlighed.
Formålet med dette bibelstudie er at lære os, hvordan vi kan elske andre, selvom vi ikke 'føler' kærlighed over for dem.
 
     
Gå ud af din bekymring Gå ud af din bekymring
Vejen til et liv fri fra ængstelse

af Janice Wise
Mange mennesker er domineret af bekymringer, som trænger ind og dræner for al åndelig kraft og glæde.
Bibelen fortæller os, at når vi kommer ind i Guds familie, så bliver vi født på ny. Fra at være selvcentrerede bliver vi nu Gud-centrerede. Hvorfor bekymrer vi os så alligevel?
Frelsen gennem Jesus tager os ud af bekymringen. Den samme frelse kan tage bekymringen ud af os, hvis vi tillader det. Formålet med 'Gå ud af din bekymring' er at lære os sandheden om bekymring og lade sandheden forandre vore liv.
 
     
Lovprisning Præsentation af Lovprisning
Et nyt syn på den gamle disciplin, Lovsang

af Ruth Collingridge og JoAnne Sekowsky
Hvorfor er der så megen forvirring omkring lovsang? Er den virkelig så vigtig? Hvorfor skulle Gud bekymre sig for, om vi lovsynger Ham eller ej? Desuden, hvad mener vi, når vi siger 'Pris Herren'?
Løber disse spørgsmål gennem dit hoved lige nu? I dette studium vil vi prøve at besvare dine spørgsmål og også forelægge ny indsigt i lovsang. Vi tror på, at du vil finde lovsang spændende og befriende. Lovsang kan endda gå hen at blive en af dine yndlingsbeskæftigelser.
 
  Alle bøger og bibelstudier kan købes på Aglows møder og konferencer eller bestilles ved Ingrid Bjerre, tlf. 29 85 66 90.  
 Top

 
   
PJECER
 
   
MinistryOnTheMove Ministry on the Move

Det lokale netværk består af hundredevis af grupper med mennesker som dig, der ønsker at gøre en forandring...
I pjecen kan du læse om, hvem Aglow henvender sig til.

Her kan du også læse om, hvad Aglow tilbyder, hvad vi bygger på, og hvor du finder Aglow i dit lokalområde.
 
     
 Aglow er Aglow er...
Et netværk af omsorgsfulde kvinder

I denne folder kan du læse om, hvad Aglow er lokalt, nationalt og på verdensplan.
Du kan læse tre kvinders udtalelser om, hvad Aglow har betydet for dem.
 
     
 Velkommen Aglow  Velkommen til Aglow

Dette er en tre-fløjet pjece, hvori du kan læse om 'formålet med Aglow'. Den giver dig også indblik i, hvad du kan opleve på et Aglowmøde.
 
     
Tilgivelse Der er tilgivelse for abort
af Paula Shields

I denne tre-fløjede pjece fortæller Paula Shields sit eget vidnesbyrd, hvorefter hun viser læseren vejen ind i tilgivelsen.
 
     
 Top  Alle pjecer kan rekvireres hos Ingrid Bjerre, tlf. 29 85 66 90, e-mail: ihcbjerre@gmail.com