Bibelstudier

Alle bibelstudier kan bestilles hos Inger Ottesen på famottesen@hotmail.com
Der er mulighed for at betale med Mobile Pay på 74717

I hvert af bibelstudierne er der en kort tekst som indledning. I de enkelte afsnit kan der være tilknyttet spørgsmål, der lægger op til yderligere drøftelse eller overvejelse. Bibelstudierne er som regel formet, så man enten kan arbejde med dem selvstændigt eller i små grupper.

Helligånden
Af Jo Anne Sekowsky
– et studie over, hvem Helligånden er og over Helligåndens virke.

I indledningen skriver Jo Anne Sekowsky:
”Hvis du er en kristen i dag, eller hvis du er nysgerrig angående kristendommen, så har du allerede mærket Helligåndens nærvær i dit liv, hvad enten du er klar over det eller ej”.

Bibelstudiet er udgivet af Aglow og koster kr. 60,-.

Lær os at bede
– et studie over de bibelske principper om bøn
Af Elaine Dull og Jo Anne Sekowsky

”Lær os at bede” er et bibelstudie, som får dig som læser til at se på, hvad Bibelen rent faktisk siger om bøn, hvad den vil og ikke vil gøre, hvad vi som kristne kan, og hvad vi ikke skal forvente.

Bibelstudiet er udgivet af Aglow og koster kr. 60,-.

Din identitet
Guds selvportræt
af Diane Fink, Leder af relationsprogram

Diane Fink skriver i indledningen: ‘Vores vision for ‘Fokus på relationer’ er at videregive bibelske sandheder og principper vedrørende åbne, ærlige og ægte relationer til Gud og andre på en sådan måde, at det fremmer anvendelsen af disse sandheder. Vi ønsker af hjertet, at Aglow vil være kendt som en tjeneste af kvinder, der relaterer til deres familier, menigheder, arbejdspladser og lokalsamfund på en ægte, sund og stærk måde – relationer, der afspejler den nåde og sandhed, som findes i Jesus Kristus.’

Bibelstudiet er udgivet af Aglow og koster kr. 50,-.

Otte Nøgler til Bøn
Et kursus for forbedere
af Karin de Keijzer

Dette bibelstudie indeholder otte lektioner om bøn. Materialet udgør et fortrinligt grundlag for studie og diskussion i en gruppe. – Man kan også bruge det individuelt, hvor det, hvis man studerer det eftertænksomt og under bøn, vil føre til personlig vækst i forbønstjenesten.

Bibelstudiet er udgivet af Aglow og koster kr. 50,-.


Ærlighed
Vejen til hellighed – Nøglen til relation
af Diane Fink

Diane Fink skriver, at dette bibelstudie er den hjørnesten, hvorpå andre’Fokus på relationer’ -materialer kan bygges i takt med, at de bliver tilgængelige. Målet er at videregive forståelse og klarhed over, hvorfor relationer er afgørende for Aglow, Kristi legeme og for den kommende høst. Forfatteren stiller spørgsmålene: “Hvad er ærlighed?” og “Hvad er hellighed?”

Bibelstudiet er udgivet af Aglow og koster kr. 50,-.