Bøn

Gud handler på jorden i interaktion med mennesker. Han handler på vores bønner ud fra sin egen plan for jorden. Disciplene sagde til Jesus: “Herre, lær os at bede” (Luk.11:1). Gennem vores bønsliv lærer vi ikke kun at bede til Gud men sammen med Gud, når vi lader os lede af Ham.

Bøn er en meget vigtig del af Aglow, idet Aglow International er et af de største globale bedenetværker nogen sinde. Aglow International udsender hver måned globale bedeemner til millioner af kvinder og mænd, som beder i enhed verden over.

Se www.aglow.org og klikglobal prayer targets.
Se www.aglow.org og klikglobal prayer, hvis du vil se anbefalede bedeemner for en bestemt nation.

Nedenfor angives bibelstudier og pjecer.

BIBELSTUDIER:

Din identitet
Otte nøgler til bøn
Ærlighed
Du finder mere om bibelstudier på menupunktet bibelstudier under litteratur.

PJECER vedr. BØN:
Bøn for hovedstæder
m. indlæg
Bøn for Israel
Hvordan bede for muslimer
Bønnevandring
Aglowbøn er…
Du finder mere om pjecer på menupunktet pjecer under litteratur.

Bibelstudier og pjecer kan købes på Aglowmøder eller bestilles hos Inge Axberg på ingeaxberg@webspeed.dk


Bøn for næste generation 2019
Download hæftet her