Aglows mandater

Gud har givet Aglow tre mandater. De er profetiske, apostolske og rettet mod endetiden, og de går hånd i hånd med Aglows visions- og missionserklæring.

Disse tre mandater, som er givet med tiårige mellemrum (se nedenfor), har sammen med et stærkt fundament af bøn og evangelisering skabt retningen for tjenesten på en stærk måde.

Aglows mandater er:

At genoprette relationen mellem mand og kvinde, sådan som Gud fra begyndelsen har tænkt. 1. Mos. 1-3 (1981) – Aglow har kald til at genoprette kvinder, og det er vigtigt at forstå dette kald ind i den større sammenhæng, som er Guds hensigt og formål med os. For at opfylde Guds oprindelige plan, hvor mænd og kvinder fungerer sammen, må genoprettelsen af kvinderne finde sted. Læs mere ≫

At række ud til det muslimske folk og oplyse om de grundlæggende teologiske forskelle mellem islam og kristendom. (1991) – For at give gensvar på Guds kald til at række ud til muslimer må vi være bevidste om de grundlæggende teologiske forskelle, der er imellem islam og kristendom.
Dette mandat er et svar på Guds kald til Aglow om at være til tjeneste for muslimer, alt imens vi gør det klart, at der er grundlæggende teologiske forskelle på islam og kristendom. Læs mere ≫

At støtte Israel og det jødiske folk, og at oplyse kirken om Guds planer og formål for det folk, som Han kalder sin øjesten (2001). At være en kærlig støtte for Israel og for det jødiske folk, idet vi hjælper med til, at Kristi legeme bliver gjort opmærksom på Guds plan og bestemmelse for dette folk.
Aglow søger at adlyde Guds profetiske råb gennem Esajas 40:1 “Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende…” Læs mere ≫