Medlemskab

Hvorfor blive medlem?
Du vil blive en del af et netværk i Danmark og nationerne.
Du vil være med til at støtte Aglows arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Hvordan blive medlem:
Henvendelse om medlemskab skal ske til:
Lilly Biswas, tlf. Mobil: 2984 8177 – E-mail: lillybiswas@gmail.com
Kontingent kan indbetales på konto: Reg.nr. 3406 Kontonr. 10600197
Oplysning om Mobile Pay fås ved henvendelse på tlf. 2984 8177.
Du kan også henvende dig til en af lederne på et lokalt Aglowmøde.

Hvem kan blive medlem?
Alle, der er enige i ‘Hvad vi tror på‘.

Prisen for ét års medlemskab er:
Medlemskab enkelt: 250,00 kr. 
Medlemskab ægtepar: 400,00 kr.
Medlemskab over 65 år & studerende: 200,00 kr.
Medlemskab ægtepar over 65 år: 300,00 kr.

Medlemskabet gælder for ét år ad gangen (jan. – dec.)
Du får to medlemsblade årligt, som udsendes elektronisk.

Fradragsberettigede gaver under § 8a til Aglow i Danmark kan indbetales på konto 1551 3165566 (Danske Bank)
Husk at opgive navn, adresse og cpr nummer.

Ikke fradragsberettigede gaver indbetales ligeledes på konto 1551 3165566 (Danske Bank)

Vedtægter (67 kb)

Persondataforordning (33 kb)