Historie

Hvordan Aglow International begyndte

I 1967 begyndte Aglow med fire kvinder, som udtrykte et ønske om at mødes som kristne på tværs af kirkesamfund. Til åbningsmødet på et lokalt hotel kom mere end 150 kvinder.

En af de første lokale grupper begyndte i Edmonds, en lille by lige nord for Seattle, USA, hvor kvinder begyndte at invitere deres venner og naboer til almindelige møder i en lokal restaurant. Hurtigt spredtes rygtet om disse levende kvindegrupper; og flere grupper begyndte at dukke op rundt om i Washington.

Andre stater og lande fulgte efter. I 1972 holdt mere end 60 lokale grupper månedlige møder forskellige steder i USA. I 1973 begyndte grupperne i Canada og New Zealand. Holland fulgte efter i 1974. Derved blev Aglow et “Internationalt netværk af omsorgsfulde kvinder” i løbet af blot seks år.

I 1998 holdt mere end 27 nationer rundt om i verden konferencer, der tiltrak mere end 20.000. I dag er der Aglowgrupper i 170 nationer. Aglow International når ud til kvinder af enhver tro, farve og kultur. På denne måde nås familier over hele verden.

Skelsættende brev af Jane Hansen Hoyt (dansk) 

Aglow i dag

I dag findes Aglow over hele kloden! 

Mere end 21.000 Aglowledere i verden rækker i deres samfund og nation ud til ca. 17 millioner mennesker hvert år. I dag har 100 % af de 170 nationer lokale kvinder, der fører tilsyn med arbejdet i deres nation.

Kilde: www.aglow.org

Jeg er i dyb ærefrygt over, hvordan Gud har brugt Aglowkvindernes bønner igennem alle disse år. Jeg regner det for et privilegium at være med i jeres netværk for at nå de fortabte for Jesus. Mine bønner og støtte er med jer i dette jeres store arbejde. 

(Evelyn Christenson Ministries, USA, forfatter til: “What Happens When Women Pray.”)