Videoer

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 10

Lazarus-nationen
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 9

Jonastegnet
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 8

Missionsbefalingen
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 7

Det sidste måltid (Påske)
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 6

I tempelområdet
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Forståelsen af BORTRYKKELSEN

v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 5

Farisæernes surdej
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbinere evangelium” 4

Lignelsen om sædemanden
Betydning og formål med lignelserne
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 3

På bjerget
Bjergprædikenen
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 2

Hvad skete der ved Jordan?”
Johannes dåb
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel
“Den galilæiske rabbiners evangelium” 1

Rabbinerens barndom
Jesu fødsel og tidlige liv
v. Andrey Gelbet


Live undervisning fra Israel

Kilder i ørkenen
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Hemmeligheden ved de to altre
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Hvor var haven?
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Armageddon
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Ancient Shilo
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Magdala
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Kapernaum
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Caesarea Maritima
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Tempelbjerget del 2
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Tempelbjerget del 1
v. Andrey Gelbet

Live undervisning fra Israel

Introduktion til undervisningen v.Andrey Gelbet
Tur – Galilæa – Nazaret – Cana


Aglow International historie 1967 – 2017

Født og ledt af ånden gennem 50 år. Interviews: Tidlige ledere fortæller historien om Aglows fødsel og om vigtige begivenheder igennem årene.

Asher Intrater underviser om Salme 23

Undervisning på Aglows Europakonference januar 2022
Building His House”

Det tager kun 3 minutter at forvandle et liv…

Videoen ‘Love Unveils’ med DANSK oversættelse.

Aglow International 45 år

En kort video over Aglows historie.

Conf Highlights

Profeti over Israel ved Julie Meyer – Fra Aglow International USA’s Konference.