Hvad vi tror på

 • Vi tror på den treenige Gud. Vi vedkender os den ene sande Gud bestående af tre adskilte personer: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd (1. Joh. 5:5-8; Joh. 1:1; Mt. 28:19-20).
 • Vi tror på Herren Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, korsfæstet, død, begravet og genopstået. Han steg op til Himlen og sidder nu ved Gud Faders højre hånd. Han er sand Gud og sandt menneske (Mt., Mk., Luk., Joh.).
 • Vi tror på, at Bibelen i sin helhed består af Gammelt og Nyt Testamente. Den er Guds Ord, fuldt inspireret og skrevet under Helligåndens tilskyndelse og retningslinje for vores tro og handlinger.
 • Vi tror på, at alle fødes under synden; at Helligånden overbeviser om synd, at Herren Jesus Kristus betalte prisen for synd, da han udgød sit dyrebare blod på korset som soning for synd; at de, som afviser hans offer for deres synd, for evigt er fortabte; at de, som angrer deres synd og personligt tager imod Herren Jesus Kristus som Frelser, modtager tilgivelse for synd samt et evigt liv, og at Helligånden tager bolig i dem. (ApG 3:19-21; Rom. 10:9-13; 1. Kor. 6:9-11).
 • Vi tror på Helligåndens dåb bevidnet af tungetalen, sådan som Ånden indgiver den enkelte at tale; at alle Helligåndens gaver er gyldige og virksomme i dag, og at Helligåndens frugt bør vokse og udvikles synligt i den kristens liv (1. Kor. 12:7-11; Mk. 16:17; ApG 2:4; Gal. 5:22-23; Ef. 5:8-10).
 • Vi tror på, at Herren Jesu Kristi forsoningsværk tilvejebringer helbredelse for både ånd, sjæl og legeme (Jer. 17:14; Jer. 33:6; Es. 53:5; Mt. 10:8).
 • Vi tror på, at vi bør adlyde Jesu befaling om at prædike evangeliet til hele verden (Mt. 24:14; Mt. 28:19-20; Sl. 96:3; Åb. 14:6-7).
 • Vi tror på, at lemmerne på Kristi legeme udgør kirken, og at de regelmæssigt bør have fællesskab med andre troende i lokale menigheder (ApG 2:41-42; Hebr. 10:24-25; Mt. 18:20; Kol. 3:16).
 • Vi tror på og ser frem til Herren Jesu Kristi genkomst (1. Thes. 4:16-17; Hebr. 9:28; Åb. 1:7; Mt. 24:36,44; Joh. 14:1-3; ApG 1:11).

Alle skriftsteder er fra den autoriserede danske Bibel af 1992

Hvordan bliver man frelst

 • Bekend din synd og bed Jesus om at tilgive dig (Apostlenes Gerninger kapitel 3 vers 19.)
 • Tak Ham , fordi Han elsker dig så højt, at Han døde på korset og påtog sig straffen for alle DINE fortidige, nutidige og fremtidige synder. (Romerbrevet kap. 5 vers 18; Johannes evangeliet kap. 3 vers 16.)
 • Bed Ham komme ind i dit hjerte og dit liv som Herre og Frelser. Han vil høre denne bøn og opfylde den. (Apostlenes Gerninger kap. 4 vers 12; Romerbrevet kap. 10 vers 9.)
 • Benyt dig af den først givne lejlighed til at fortælle nogen om din beslutning. (Romerbrevet kap. 10 vers 9.)
 • Glæd dig! Du har modtaget frelsen, er blevet et barn af Gud og medarvinger til alle Kristi rigdomme. (Romerbrevet 8 vers 17.) – Og Gud har endnu mere til dig.
 • Bed Ham døbe dig i sin Hellige Ånd. Det er det eneste, som virkelig kan give dig kraft og styrke til at leve et sejrende liv i Kristus. (Apostlenes Gerninger kap. 1 vers 5 og 8.)
 • Bed om et bønnesprog og begynd at udtale nye ord og lyde, som kommer til dig. Det sprog adskiller sig fra alle andre sprog, du nogensinde har lært. Helligånden taler til Gud igennem dig via dette bønnesprog. (Apostlenes Gerninger kap. 19 vers 2 og 6 + 1. Korinterbrev kap. 14 vers 2 og 4.)

Tre udtalelser fra Bibelen, hvori Gud i tusinder af år har forsøgt at få mennesker til at forstå, at Han er den ægte kærlighed:

 1. Gud er kærlighed og Han viste, hvor højt Han elsker os, ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi skulle få liv ved Hans forsonende død. (1. Johannes brev kap. 4, vers 7-9.)
 2. Kærligheden er frygtløs. Den fuldkomne kærlighed driver al frygt bort. (1. Johannesbrev kap. 4 vers 18.)
 3. Ingen kommer til Faderen (Gud) uden ved Jesus, for Han er vejen, sandheden og livet. (Johannes evangeliet kap. 14 vers 6.)

Missionserklæring

Guds Rige er virkeliggørelsen af Guds kærlighed, nåde, kraft og herredømme på jorden.

Aglow International er en bevægelse af Guds Rige, som er forpligtet på:

 • at leve ud fra Guds nærvær og skabe en atmosfære på jorden som i Himlen.
 • at mobilisere millioner til en hær af krigere, forkæmpere og betydningsfulde globale ledere med et bibelsk syn på verden.
 • at opbygge Guds Rige i alle lokalområder, byer og nationer ved at danne apostolske teams, som viser sig gennem kraften fra Himlen.