Aglows kerneværdier

Aglow International har fuldt ud hengivet sig til – som et Gudsrigefællesskab – at …

1.  Guds nærvær
… skabe en atmosfære og et tilbedende miljø, som gør det muligt at blive mødt af Guds nærvær. (Salme 22:4)

2.  Relationer
… behandle hinanden med en helstøbt, åben, ærlig og uomtvistelig kærlighed og godhed. (1. Peter 4:8)

3.  Forløsning
… samarbejde med Gud for at forløse alle løfter i overensstemmelse med evangeliet. (Kolossenserne 1:13-14)

4.  Frihed
… stå imod alt, der gør mennesket til slaver. (Galaterne 5:1)

5.  Genoprettelse
… bringe enhver identitet i overensstemmelse med Guds formål og hensigt. (Romerne 12:2, Efeserne 4:22-24)

6.  De elskede
… leve som et fællesskab, der ved, at de er elskede og har deres identitet som Kristi brud. (Højsangen 7:11, Efeserne 1:6)

7.  Godhed
… praktisere godhed som Guds kraft til altid at overvinde det onde. (Romerne 12:21, Apostlenes Gerninger 10:38)

8.  Udstråling
… have møder med Gud, som leder til en fantastisk oplevelse af, hvem Kristus er i os. (Efeserne 1:17-20)

9.  Gudsriget
… gennem forligelse med den verden, som Gud elsker, afspejle Guds natur. (2. Korinther 5:18-20, Kolossenserne 1:19-20)

10. Overnaturlig kraft
… virke med tegn, undere og mirakler for at tydeliggøre det åndelige livs himmel-til-jord natur. (Markus 16:17-18, 1. Korinther 12:4-11)