Pjecer

Pjecerne kan bestilles ved Inger Ottesen på famottesen@hotmail.com

Bøn for hovedstæder
“Det mest strategiske sted i enhver nation er regeringssædet.” Der sker omvæltninger i denne verdens regeringer. Mere end nogensinde har vores jordiske ledere brug for vores bønner med proklamationer om retfærdighed. Jesus sagde: “Komme dit rige, ske din vilje som i Himlen således også på Jorden.”

Bøn for Israel
Eks.
Vis din underfulde troskab over for dit folk Israel og vogt dem som din øjesten. Skjul dem i dine vingers skygge for de ugudelige, som øver vold mod dem, for deres fjender, som i had omringer dem (Sal, 17:7-9)

Bøn for muslimer
Bed om at muslimer må blive sat fri til at kende sandheden og

* erkende, at det evige liv er i “…dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.”

* at de må modtage åbenbaring om den sande Gud gennem syner og drømme…

Bønnevandring
Læg et lydspor ud for Herren i din by.
Gud hører os, når vi beder – uanset hvor vi er, men der er alligevel noget specielt ved at bede samtidig med en symbolsk handling som at sætte sin fod et bestemt sted og bede for det.

Aglowbøn er…
* bøn for verden
* bøn for Danmark
* bøn for din by… og for dig og dine
* bøn for Aglows mandater
* bøn for adopterede lande og grupper

Ministry on the Move
Det lokale netværk består af hundredevis af grupper med mennesker som dig, der ønsker at gøre en forandring…
I pjecen kan du læse om, hvem Aglow henvender sig til.
Her kan du også læse om, hvad Aglow tilbyder, hvad vi bygger på, og hvor du finder Aglow i dit lokalområde.

Velkommen til Aglow
Dette er en tre-fløjet pjece, hvori du kan læse om ‘formålet med Aglow’. Den giver dig også indblik i, hvad du kan opleve på et Aglowmøde.

Der er tilgivelse for abort
af Paula Shields
I denne tre-fløjede pjece fortæller Paula Shields sit eget vidnesbyrd, hvorefter hun viser læseren vejen ind i tilgivelsen.