Nationalbestyrelse

Hver nation har sin egen bestyrelse. Nationalbestyrelsens opgave er at tilgodese de lokale grupper og binde dem sammen til en enhed. Den hjælper også med at danne nye grupper. Nationalbestyrelsen arrangerer ledertræning, åbne konferencer og medlemssamlinger.

Danmarks Nationale Bestyrelse

Inger Porsen
National formand
6051 1977
ingerporsen@aglow.dk

Ellen Pedersen
Sekretær + ansvarlig for Regnskab
Mobil: 2133 8642
ellen.pedersen@mvb.net

Kira Høgh
National bønnekoordinator
Mobil: 2741 9594
kirahogh@gmail.com

Anneli Grube
Outreach koord. + Design
Mobil: 2577 8790
anneligrube@gmail.com

Aase Nielsen
PR og Media
Mobil: 2536 0528
aasenielsen@aglow.dk

Marianne K. Christensen
PR og Media
Mobil: 3066 9447
mkc10@live.dk

Conny Herd
Lovsangskoordinator
Mobil: 2843 2822
connyherd@bbsyd.dk

Tina Lawal
Kreativ medarbejder
Mobil: 5080 7707
tinalawal777@yahoo.dk

Rådgivere
Alle bestyrelser har én eller flere rådgivere, som enten er præster eller lægfolk, der anerkender Aglows plads i Guds menighed.

Ligesom enhver lokal eller national aglowbestyrelse er sammensat af personer fra forskellige kirkesamfund, således tilstræber vi også, at rådgiverne kommer fra forskellige kirkesamfund.

Danmarks nationale rådgiver er:
Peter Tinggaard, Randers: petertinggaard.dk; – fastefordanmark.dk