Nationalbestyrelse

Hver nation har sin egen bestyrelse. Nationalbestyrelsens opgave er at tilgodese de lokale grupper og binde dem sammen til en enhed. Den hjælper også med at danne nye grupper. Nationalbestyrelsen arrangerer ledertræning, åbne konferencer og medlemssamlinger.

Danmarks Nationale Bestyrelse

Inger Porsen
National formand
6051 1977
ingerporsen@aglow.dk

Inge Axberg
Ansvarlig for
Regnskab, Medlemskab og Litteratur
Mobil: 2652 8088
ingeaxberg@webspeed.dk

Ellen Pedersen
Sekretær
Mobil: 2133 8642
ellen.pedersen@mvb.net

Aase Nielsen
PR og Media
Mobil: 2536 0528
aasenielsen@aglow.dk

Conny Herd
Lovsangskoordinator
Mobil: 2843 2822
connyherd@bbsyd.dk

Kira Høgh
National bønnekoordinator
Mobil: 2741 9594
kirahogh@gmail.com

Anneli Grube
Media og Design
Mobil: 2577 8790
anneligrube@gmail.comRådgivere
Alle bestyrelser har flere rådgivere, som er præster eller lægmænd, der anerkender Aglows plads i Guds menighed.

Ligesom enhver lokal eller national aglowbestyrelse er sammensat af personer fra forskellige kirkesamfund, således tilstræber vi også, at rådgiverne kommer fra forskellige kirkesamfund.

Danmarks nationale rådgiver er:
Peter Tinggaard, Randers: petertinggaard.dk; – fastefordanmark.dk