Nationalbestyrelse

Hver nation har sin egen bestyrelse. Nationalbestyrelsens opgave er at tilgodese de lokale grupper og binde dem sammen til en enhed. Den hjælper også med at danne nye grupper. Nationalbestyrelsen arrangerer ledertræning, åbne konferencer og medlemssamlinger.

Danmarks Nationale Bestyrelse

Inger Porsen
National formand
60 51 19 77
ingerporsen@aglow.dk

Inge Axberg
Kontaktperson for
Regnskab, Medlemskab og Litteratur
Mobil: 26 52 80 88
ingeaxberg@webspeed.dk

Ellen Pedersen
Sekretær
Mobil: 21 33 86 42
ellen.pedersen@mvb.net

Aase Nielsen
PR og Media
Mobil: 25 36 05 28
aasenielsen@aglow.dk

Conny Herd
Lovsangskoordinator
Mobil: 28 43 28 22
connyherd@bbsyd.dk

Kira Høgh
National bønnekoordinator
Mobil: 27 41 95 94
kira-h@parkmail.dk

Rådgivere
Alle bestyrelser har flere rådgivere, som er præster eller lægmænd, der anerkender Aglows plads i Guds menighed.

Ligesom enhver lokal eller national aglowbestyrelse er sammensat af personer fra forskellige kirkesamfund, således tilstræber vi også, at rådgiverne kommer fra forskellige kirkesamfund.

Danmarks nationale rådgivere er:
Stig T. Christensen, Sønderborg – Folkekirken
Peter Tinggaard, Randers: petertinggaard.dk; – fastefordanmark.dk