Om Aglow

AGLOW er en international og tværkirkelig bevægelse af kvinder og mænd.

Aglow International, der er en af de største internationale kristne kvindeorganisationer i verden, ledes af en international bestyrelse, sammensat af ledere fra forskellige nationer i verden.

Aglow Internationals historie gennem 50 år 1967 – 2017


International leder er:
Jane Hansen Hoyt, USA
www.aglow.org

Aglow findes nu i 170 nationer, og hver nation har sin egen bestyrelse. I hver nation findes flere Aglowgrupper og Candlelightgrupper. Aglowgrupperne ledes af lokale bestyrelser, mens man i Candlelightgrupperne mødes mere uformelt.

  • Aglow International er en tværkirkelig organisation af kristne kvinder og mænd, som nogle kristne ledere kalder en global bevægelse – “a global movement”..
  • Aglow International er etableret i 170 nationer på 6 kontinenter, som alle har lokale kvinder og mænd, der fører tilsyn med arbejdet i deres nation.
  • Det er en af de største internationale kvindeorganisationer, med over 4,600 grupper i USA og internationalt.
  • Hver måned mødes ca. 200.000 kvinder og mænd i lokale Aglowgrupper – organisationens hjerte.
  • Der er mere end 21.000 Aglowledere, der fungerer på verdensplan.
  • Ca. 17.000 mennesker bliver hvert år berørt af Aglowtjenesten.
  • Aglow International kan f.eks. være små studiegrupper, omsorgsgrupper, retræter og konferencer. 
  • Aglow International har oplevet hutig vækst i de senere år i Centralasien, Europa, Mellemøsten og Afrika.
  • I Europa findes Aglow i 40 nationer.

Læs mere om Aglow Internationals historie…

NAVNET AGLOW:
Aglow har fået sit navn fra Romerbrevet 12, vers 11 i den autoriserede oversættelse: ’Vær brændende i Ånden’. (Be Aglow and burning with the Spirit/Amplified Bible). Aglowkvinder forsøger at lede andre til Kristus og styrke dem i deres kristne liv. Aglowkvinder og -mænd brænder for at gøre en positiv forskel i deres lokalsamfund ved at yde hjælp og imødekomme både praktiske og åndelige behov i samarbejde med de lokale kirker.