Men of Issachar

1.Krøn. 12:33 taler om Issakars mænd, der forstod den tid, de levede i. Også i dag kalder Gud mænd til at forstå tiden, vi lever i – mænd, der vil bede med Guds autoritet for at Guds rige må have fremgang i denne verden.

Aglow har siden 2003 været åben for mænd, og den første gruppe i Danmark begyndte året efter  i Kolding som den første registrerede gruppe i hele verden. Efterhånden kom flere grupper til.

Siden 2014 har Dave Mc Daniels været international leder for mændene, og det oprindelige navn Aglow for Men eller Men’s Aglow blev samtidig ændret til ‘Men of Issachar’. Dave har en begejstring for at se mænd finde deres rette identitet og åndelige arv, og stå sammen i bønnenetværk for mænd.

Dave fortæller her om Men of Issachar

Hvad er ’Men of Issachar’?

 • Men of Issachar lever i ydmyghed, styrke og autoritet i landet. Og de fuldfører deres opgave. 1. Mosebog 49,15 … han tager villigt åget på skuldrene…
 • Men of Issachar har fået autoritet over ”det globale samfunds bjerge”. Og de forløser Guds velsignelser i andres liv.
 • De anerkender, at de har guddommelig indflydelse gennem bøn, hvor Gud har placeret dem. Med dette vil Men of Issachar have et særligt bønnefokus på det globale samfunds syv ’bjerge’:
  Medier –  Regering – Uddannelse – Økonomi – Religion – Kunst og underholdning – Familie.
  Dommerbogen 5,15 … Issakars hærførere sluttede op om Debora, de løb med Barak ned ad bjerget.
 • Men of Issachar er mænd, der er på linje med den profetiske stemme i deres land og optaget af Guds strategier i tiden. De er apostolske bønnekrigere.
  1. Krøn 13,33 … som forstod at tolke tidens tegn og forstod, hvad der var bedst for Israels fremtid…
 • Men of Issachar står med Israel fra et Bibelsk perspektiv.

Men of Issachar fungerer efter de samme retningslinjer som kvindegrupperne. De relaterer også til samme nationalbestyrelse i nationen.

Hvis der er mænd i dit område, som er interesseret i at begynde en gruppe Men of Issachar, så kontakt Aglows nationale bestyrelse.

Læs mere om Men of Issachar her…

n

Mødedatoer