Støtte til Israel

Det tredje mandat: At være en kærlig støtte for Israel og for det jødiske folk, idet vi hjælper med til, at Kristi Legeme bliver gjort opmærksom på Guds plan og bestemmelse for dette folk, som Han kalder sin øjesten.

Aglow International søger at adlyde Guds profetiske råb gennem Esajas 40:1 ”Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende…” 

Det gør vi ved at vise Kristi kærlighed til et folk, som i historiens løb har oplevet smerte og forkastelse fra de kristnes side. Vores mål og hensigt er at arbejde for forståelse for og fællesskab med det jødiske folk og med ydmyghed, hjælp og selvopofrelse at genetablere bånd af kærlighed til dem.

Vores svar på dette mandat kan opsummeres i tre områder:

1. BØN (BÅDE PERSONLIGT OG I FÆLLESSKAB)
Gud har kaldet os til at bede om Jerusalems fred (eks. Sl. 122:6). Det skal være noget, vi prioriterer i vores bønsliv.

2. UNDERVISNING OG OPMÆRKSOMHED
Giv Gud mulighed for gennem dine bibelstudier og læsning af undervisningsbøger og artikler at åbenbare i dit hjerte, hvilke nøgleområder, der er i Hans plan. Bliv bekendt med antisemitisme og erstatningsteologi. Vær besluttet på at omvende dig fra hvert punkt, hvor den slags er sluppet ind i dit hjerte og i din overbevisning. Vær villig til at fortælle andre sandheden om disse problemer.

3. STÅ SAMMEN MED OG TAL TRØST TIL GUDS FOLK
Beslut inderst inde, at du vil ære og respektere det jødiske folk som dine ældre brødre og søstre. Indse, at det er gennem dem, vi har fået Bibelen, både den gamle og den nye pagt – samt vores jødiske Messias, Jesus, der er vores personlige Frelser med meget mere…

Hvis der nogensinde har været et folk, som har lidt, så er det jøderne. I tidens løb er der mange andre, der har lidt under fordømmelse og forfølgelse, men jødernes lidelser overstiger langt alle andres i intensitet og varighed. Gud har givet Aglow International hjerte for at støtte, elske og trøste jøderne. Han har også givet os en forståelse for og visdom til at bede og proklamere Hans profetiske formål ud over landet og folket.